Конференция перенесена на 27-28 мая в Сколково
Сколково,
Москва, 27 и 28 мая 2019